Bedrijfsadministraties

 • Opzetten en inrichting van uw administratie (bij start nieuw bedrijf)
 • Her- inrichting administratie bij bestaand bedrijf
 • Het voeren van de crediteuren- en debiteurenadministratie
 • Opstellen tussentijdse rapportages (maand, kwartaal)
 • Opstellen winst –en verliesrekening (jaarrekening)
 • Aangifte loonbelasting
 • Aangifte omzetbelasting (maand, kwartaal of jaaraangifte)
 • Aangifte vennootschapbelasting
 • Uitvoering van uw facturering
 • Correspondentie met de belastingdienst

Salarisadministraties

 • Loonberekeningen diverse cao's
 • Eerste Dag Melding (EDM)
 • Verstrekken loonstroken (en jaaropgaven)
 • Doorvoeren van mutaties
 • Berekening te betalen werknemerspremies