Bedrijfsadviezen

  • Advisering voor startende ondernemers (o.a. ondernemingsplan, startbalans, prognose en risico analyse)
  • Opstellen prognoses en begrotingen
  • Advisering over keuze voor de juiste rechtsvorm
  • Advisering omtrent bedrijfsvoering, investeringen en voortzetting